Show Thumbnails for mpg, avi, mp4 in Explorer

เวลาเรา edit video ถ้าสามารถ show รูป thumbnail ของ video ที่ถ่ายมาใน explorer เลยจะช่วยให้เลือกไฟล์ได้ง่ายขึ้น แต่บางทีเวลา view thumbnail แล้ว video file พวก mpg ไม่โชว์รูป video วิธีการอันหนึ่งที่ลองใช้ไ้ด้ผลคือใช้ command “regsvr32 shmedia.dll” ซึ่งเป็นการ register ให้ show thumbnail ของ mpg, avi ถ้าต้องการ unregister ก็ใช้ command “regsvr32 /u shmedia.dll” ส่วน mp4 บางทีไม่ยอม show ก็ให้ลองใช้วิธี add registry เข้า ไป โดย save ด้านล่างให้เป็น file นามสกุล .reg แล้ว double click เพื่อ add registry

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@=”{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”

อย่าลบบรรทัดแรกออกนะไม่งั้นจะไม่ work และจะให้ show thumbnail ของ file อะไรก็ให้แก้นามสกุลเอา แต่ที่สำคัญใน windows ต้องมี codec ที่จะ play file พวกนี้ด้วย ผมลง VLC ก็ play ได้ครอบคลุมแทบจะทุกนามสกุลแล้ว เล็กดีด้วย ไม่ลงอะไรเยอะแยะที่เราไม่ต้องการเหมือน K-Lite

Advertisements

iTunes Registry Settings Error

I got an error message when opening the iTunes

“The registry settings used by the iTunes drivers for importing and burning cds and DVDs are missing?”

Following the instruction below solved the problem

Make sure you have iTunes inslled (and if you uninstalled the GEAR driver reinstall it) Ok now go to the registry (start->run->regedit.exe) and look for “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\System\CurrentControlSet\Control\Class{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”. Right click in the right section and select “New->Multi-String Value”. Name it “UpperFilters”. Right click on it and select “Modify” Enter “GEARAspiWDM” 9press enter to move to the next line and click ok) into the “Value Data”. Restart and Voila it should be fixed.

Google Sites & Google Apps


คนที่มี Gmail Account ทุกคนสามารถไปที่ Sites เพื่อจะสร้าง Site ได้ แต่ยังไม่เกี่ยวกับ Google Apps โดย Site ที่สร้างนั้นคนภายนอกสามารถ access ได้โดยผ่าน url http://sites.google.com/site/ หรือจะทำการ mapping web address ใน Site Settings ก็ได้ ในส่วน Google Apps นั้น เราสามารถนำ Google Applications มา Apply ใช้กับ domain ได้ โดยจะทำให้สามารถใช้ Google Applications ต่างๆ เช่น mail, calendar, chat, docs มาใช้ โดยจะสามารถ manage users account ได้ด้วย และจะมี default url แบบ http://sites.google.com/a/ และเราสามารถเปลี่ยน url ได้เหมือนกัน ทั้งสองแบบนี้เวลาเปลี่ยน url ก็จะต้องสร้าง CNAME ขึ้นมา เช่น calendar. ชี้ไปที่ ghs.google.com

สำหรับการสร้าง google sites ผ่าน gmail account ไม่ต้องมี user อะไรเพิ่ม แต่ การนำเอา Google Apps มาใ้ช้กับ domain จะต้องสร้าง admin account เพื่อที่จะ manage google apps สำหรับ domain นั้นๆ

ส่วน ใหญ่ที่ที่รับจดชื่อ domain name ก็จะยอมให้เราสามารถ add CNAME record ได้อยู่แล้ว ที่ลองดูก็ godaddy กับ 1and1 ก็ add ได้ไม่มีปัญหาอะไร

Open-source Social Networking Software

ตั้งใจจะทำ web ที่เป็น platform สำหรับให้คนมาสร้าง Community มานานแล้ว หลังจากลองหาดูพบว่า platform ที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็น Aroundme จาก http://www.barnraiser.org เพราะให้คนเข้ามาสร้าง community ของตัวเองและ manage member ได้เอง โดยจะคล้ายๆกับ ning.com และ grou.ps ส่วนอันอื่นที่เช็คดูจะเป็นแค่ social networking platform ในลักษณะ single community คือไม่ได้ให้ user เข้ามา create community platform และ manage เอง แต่จะเป็นเหมือนกับ platform สำหรับทำ facebook ประมาณนั้น ที่พูดถึงกันมากเรียงตามลำดับก็น่าจะเป็น

1. http://www.elgg.org
2. http://www.mahara.org
3. lovdbyless.com
4. http://www.xoops.org with http://sourceforge.net/projects/galeriayogurt/ extension

wordpress ก็มี buddypress plugin ที่รองรับ social networking feature จาก member ที่มีอยู่ได้

Create Bootable USB Flash for Drive Snapshot

หลังจากลองเลือก backup tool อยู่หลายตัว สำหรับ Windows 7 ก็มาจบที่ Drive Snapshot เพราะง่ายที่สุด โปรแกรมเป็นแค่ file เดียวเท่านั้น ราคาไม่แพงมาก ใช้งานง่าย ตัวอื่นๆที่เทียบดูก็มี Acronis (Features เยอะ GUI สวย แต่แพงกว่าพอสมควร), Macrium Relflect (ลอง create boot cd แล้วไม่ work สำหรับแบบ linux แบบ BartPE ต้องไป download PEBuilder แล้วมาทำอีก) สำหรับ Drive Snapshot ราคา 39 Euro มี Boot Image สำหรับ Diskette มาให้ ลอง restore เข้าไปใน usb flash ก็ใช้ได้เลย มี drivers ของ USB Drives ให้เรียบร้อย ตามวิธีที่ระบุไว้ใน http://www.drivesnapshot.de/en/Tips.htm ส่วนถ้าต้องการ customize เช่นใส่ tool อื่นๆเพิ่มก็ทำได้โดย

1. Download และ Install HP Drive Key Boot Utility hpusbdisk

2. จาก program Drive SnapShot เลือก View Contents of Saved Disk Image จะได้ virtual drive มา

image

image

3. ให้เลือก Map and Explore Virtual Drive จากนั้น Run HP Utility แล้ว set ตามรูปด้านล่าง เลือก Virtual Drive Location สำหรับ DOS System ในที่นี้เป็น Drive Z:

image

4. Copy File หรือ Utilities อื่นๆใส่ตามต้องการ

Note : ถ้าจะใช้ Spinrite ห้าม enable NTFS Support เพราะจะทำให้ memory ไม่พอ ยังไม่รู้แก้ยังไง แต่ ก็ไม่จำเป็นสำหรับการ run spinrite

** ผมว่าเป็น Perfect Combination สำหรับ user ทั่วไป Snapshot + Spinrite สองไฟล์รวมกันขนาดยังไม่ถึง 1MB เลย